Kancelaria Odszkodowawcza

ADIUTUM Sp. z o.o.

NASZE MOTTO TO POMAGAĆ

Nasza kancelaria w imieniu poszkodowanych zajmuje się dochodzeniem odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych a także od innych podmiotów, które w myśl właściwych przepisów prawa są zobowiązane do naprawienia wyrządzonej szkody.

Osobom poszkodowanym oferujemy skuteczną i profesjonalną pomoc w dochodzeniu należnego im odszkodowania i zadośćuczynienia. Naszym Klientom zapewniamy fachową pomoc prawników, w celu uzyskania najwyższego możliwego odszkodowania w jak najkrótszym czasie.

W razie odmowy wypłaty odszkodowania lub jego zaniżenie przez ubezpieczyciela nasi adwokaci zapewnią Ci reprezentację przed Sądem. Reprezentacja przez adwokata jest nieodpłatna. Wynagrodzenie adwokata stanowią wyłącznie zasądzone przez Sąd od ubezpieczyciela koszty zastępstwa procesowego.

W zakresie obsługi prawnej jak i w zakresie reprezentowania klientów przed Sądem Kancelaria Odszkodowawcza ADIUTUM na stałe współpracuje z kancelariami adwokackimi.

NIE POBIERAMY ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH ANI ZALICZEK, CAŁE NASZE HONORARIUM STANOWI JEDYNIE PROWIZJA, POBIERANA DOPIERO WTEDY, GDY WYWALCZYMY DLA CIEBIE NALEŻNE ODSZKODOWANIE LUB ZADOŚĆUCZYNIENIE.

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS - POMOŻEMY CI !       BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH.