Zakres usług

Pomożemy Ci w uzyskaniu jak najwyższego odszkodowania lub zadośćuczynienia jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku:

 • jako kierowca, pasażer, pieszy czy rowerzysta
 • straciłeś bliską osobę
 • poniosłeś straty materialne
 • uszkodzeniu uległ Twój pojazd
 • w związku z wypadkiem poniosłeś koszty leczenia, leków i środków opatrunkowych, dojazdów, rehabilitacji, utraty wynagrodzenia w związku z przerwą w pracy lub utraciłeś pracę
 • wskutek niedbalstwa osób odpowiedzialnych za utrzymanie dróg i chodników w należytym stanie (dziura w drodze, oblodzony lub nieodśnieżony chodnik, w efekcie czego doszło do upadku/wypadku i uszkodzenia ciała lub rzeczy)

Dochodzimy odszkodowania z polisy OC sprawcy.

Wypłacono Ci zaniżone odszkodowanie z Twojego autocasco? Pomożemy Ci uzyskać pełną rekompensatę poniesionej szkody.

Dochodzimy od firm ubezpieczeniowych:

 • zadośćuczynienia pieniężnego
 • zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu leków i urządzeń rehabilitacyjnych, kosztów opieki, przejazdów, zatrudnionej pomocy
 • zwrotu utraconych korzyści - utraconych dochodów
 • renty wyrównującej utratę zarobków, wzrost potrzeb lub zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość albo odszkodowania jednorazowego z ważnych powodów
 • wypłat odszkodowań z góry, dotyczących kwot potrzebnych na leczenie
 • w przypadku inwalidów - sumy potrzebnej na przystosowanie do nowego zawodu.
 • zwrotu kosztów naprawy uszkodzonego samochodu
 • zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego, parkowania wraku pojazdu
 • zwrotu wartości skradzionego pojazdu

W ramach naszej pracy wykonujemy czynności z zakresu:

 • analizy stanu faktycznego zdarzenia;
 • zgłaszania szkód do właściwego Ubezpieczyciela;
 • ustalania czy w danej sprawie zachodzi odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń;
 • ustalania faktycznego przebiegu zdarzenia będącego przyczyną szkody (wspólnie z jego uczestnikami);
 • weryfikacji spraw zakończonych (odmowa wypłaty odszkodowania, zaniżone odszkodowanie);
 • stałego kontaktu z osobami dokonującymi likwidacji szkody w celu ustalenia dokumentacji koniecznej do wypłaty odszkodowania;
 • monitoringu danej sprawy pod kątem przestrzegania przez Ubezpieczyciela przewidzianych prawem terminów likwidacji;
 • weryfikacji wysokości wypłaconego odszkodowania;
 • składania odwołań i skarg od decyzji, niekorzystnych dla poszkodowanego;
 • reprezentacji na drodze postępowania sądowego.

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS - POMOŻEMY CI !       BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH.