W razie wypadku

Poniższe informacje znacznie ułatwią skuteczne dochodzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia w przypadku gdy staliśmy się ofiarą wypadku lub ponieśliśmy z czyjejś winy szkodę. Warto wiedzieć na co zwrócić uwagę, jakie kompletować dokumenty czy gdzie zwrócić się o pomoc. Pamiętajmy, że skutki poniesionych obrażeń nie muszą wystąpić bezpośrednio po wypadku, jeśli odczuwamy dolegliwości nawet kilka dni po zdarzeniu warto udać się do lekarza na konsultację informując go o fakcie uczestniczenia w kolizji.

Po każdym wypadku należy pamietać, że w pierwszej kolejności, w razie swoich możliwości należy udzielić pierwszej pomocy innym, ciężej poszkodowanym i jeśli to konieczne wezwać pogotowie ratunkowe. Jeśli natomiast nie odniesiono na tyle groźnych obrażeń, by konieczna była interwencja pogotowia ratunkowego warto jak najlepiej udokumentować same zdarzenie. W tym celu należy:

 • wezwać Policję na miejsce zdarzenia, aby dokonała oględzin i sporządziła odpowiednią notatkę (zabezpieczy to nas przed późniejszą zmianą wyjaśnień składanych w oświadczeniu przez sprawcę wypadku),

 • zapisać dane sprawcy wypadku (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon) oraz dane pojazdu (nr. rejestracyjny, marka),

 • zgromadzić dane ubezpieczyciela sprawcy (nazwa, nr polisy OC),

 • zapisać dane ewentualnych świadków a najlepiej poprosić ich o pisemne oświadczenia,

 • zadbać o zabezpieczenie wszelkich innych dowodów i informacji dotyczących okoliczności wypadku,

 • wykonać zdjęcia np. telefonem komórkowym i zwrócić uwagę na ewentualny monitoring miejski lub pobliskich biurowców,

 • zachować rachunki za transport uszkodzonego pojazdu, parking, samochód zastępczy oraz jego naprawę,

 • zgłosić  niezwłocznie po wypadku Policji uszkodzenie przewożonych w pojeździe przedmiotów np. komputer czy telefon albo utratę ładunku,

W sytuacji gdy ponieśliśmy jakikolwiek uszczerbek na swoim zdrowiu należy:

 • zbierać dokumentację medyczną związaną ze zdarzeniem: tj. zdjęcia rtg, opinie lekarskie, wszelkie zaświadczenia lekarskie, historie choroby, wyniki badań, wypisy ze szpitali, opis choroby, zaświadczenia z zakładów rehabilitacyjnych, kartę pobytu w sanatorium,

 • gromadzić dowody poniesionych kosztów związanych z leczeniem, rachunki za leczenie, leki, rehabilitację, koszty dojazdu do lekarzy, rachunki za wizyty lekarskie, sprzęt rehabilitacyjny czy ortopedyczny,

 • w przypadku śmierci osoby najbliższej zbieraj rachunki za poniesione koszty pogrzebu,

W przypadku gdy mielismy wypadek z powodu czyjegoś zaniedbania np. nieodśnieżony chodnik, dziura w drodze należy:

 • zebrać dowody potwierdzające okoliczność przebiegu wypadku, jego przyczyn i uchybień będących powodem jego zaistnienia,

 • zebrać dane świadków (osobowe i kontaktowe),

 • wezwać policję lub straż miejską aby sporządziła notatkę i potwierdzenie zgłoszenia,

 • wykonać zdjęcia miejsca wypadku, chodnika, jezdni, schodów itp,

 • zachować ewentualne dokumenty potwierdzające obecność w danym miejscu np. rachunki ze sklepu, bilety do kina itp.,

 • zbierać dokumentację medyczną związaną ze zdarzeniem: tj. zdjęcia rtg, opinie lekarskie, wszelkie zaświadczenia lekarskie, historie choroby, wyniki badań, wypisy ze szpitali, opis choroby, zaświadczenia z zakładów rehabilitacyjnych, kartę pobytu w sanatorium,

 • gromadzić dowody poniesionych kosztów związanych z leczeniem, rachunki za leczenie, leki, rehabilitację, koszty dojazdu do lekarzy, rachunki za wizyty lekarskie, sprzęt rehabilitacyjny czy ortopedyczny.

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS - POMOŻEMY CI !       BEZ ŻADNYCH OPŁAT WSTĘPNYCH.